Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Chrsitiaan Huygens school

Rapportage oudertevredenheidsonderzoek 2017

Rapportage oudertevredenheidsonderzoek 2017

 

In februari 2017 hebben alle ouders van de Christiaan Huygens afdeling Dronten een uitnodiging gekregen om een vragenlijst in te vullen. Deze lijst onderzoekt de tevredenheid van de ouders van onze school. Dit was de eerste keer dat wij gebruik maakten van Parnassys, ons administratief- en leerlingvolgsysteem om dit onderzoek uit te zetten.

 

62% van de gezinnen die aangeschreven zijn, hebben de lijst ingevuld.

 

Zoals dat gaat met een eerste keer, zijn er, naast de uitslag over de te meten onderdelen, ook verbeterpunten naar voren gekomen. Met name dankzij de mogelijkheid om een opmerking toe te voegen, zijn wij door ouders op een aantal zaken geattendeerd. 

Onder andere:

* Het is lastig om de lijst in te vullen wanneer je meerdere kinderen op school hebt. Voor wie vul je deze dan in?

 

* Er staan items op de lijst waar je als ouder niet goed genoeg zicht op kunt hebben om te beoordelen.

 

Ook zijn er mensen die een persoonlijke boodschap of opmerking hebben toegevoegd, waar wij wel op willen reageren, maar omdat de vragenlijst anoniem is, wij niet weten wie we moeten benaderen. Bij deze verzoeken wij die mensen om alsnog contact met ons op te nemen.

 

Op elk onderdeel van het onderzoek kan gescoord worden van 1 tot en met 4

 

Blauw: score > 3,6

Groen: score 3,0 – 3,6

Geel: score 2,0 tot 2,9

Rood: score 1,0 tot 1,9

 

In de rechterkolom staat het landelijk gemiddelde. 

 

Onderdelen die lager scoren dan wij wenselijk vinden, worden overgenomen als aandachtspunten in ons schoolplan.

 

http://www.christiaanhuygensdronten.nl/beheer/data/../../filemanager/uploaded/documenten/rapport oudertevredenheidsonderzoek 2017.pdf 

 

 Naar nieuwsblog

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online