Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Chrsitiaan Huygens school

Oudercommissie


Oudercommissie van basisschool Het Kompas (OC) OCCH@codenz.nl 

 

Bertine Linde
Maaike van Dijk
Charlotte Stelwagen

Daniëlle Begemann

Joke Lont  

Deborah Karst

Ronald Opstal 

Hans van der Mei (Voorzitter)

Jeannette Wiltvank (leerkracht)

Elleke Snippe  (leerkracht)

 

Wat is de Oudercommissie? 

Elke school van Stichting Codenz kent een oudercommissie. Deze oudercommissie (OC) heeft een ondersteunende taak, die bijdraagt aan het optimaal functioneren van de school. De OC bestaat uit minimaal 5 ouders / verzorgers, die de relatie tussen de ouders, de school en het personeel bevorderen. De OC organiseert (buitenschoolse) activiteiten waar ouders / verzorgers en kinderen bij betrokken zijn. Zij kan een schakel zijn tussen ouders / verzorgers en school, waar het inbrengen van zaken en vragen betreft die ouders / verzorgers bezighouden. De OC kan ingezet worden voor promotionele activiteiten.

 

Wat doet de Oudercommissie ?

Tot het takenpakket van de OC behoren tal van activiteiten. Hierbij kunt u denken aan het mee organiseren en verzorgen van de afscheidsavond van groep 8, attenties, de avondvierdaagse, informatie- en thema-avonden, jubilea, de kerst- en paasviering, schoolacties, startdienst, schoolfonds, etc. Deze taken worden verdeeld en zij komen uiteraard niet allemaal tegelijk aan de orde. Al naar gelang de activiteit wordt er bekeken of er meer ouders / verzorgers betrokken worden om aan activiteiten mee te werken. Aan het begin van het schooljaar hebben alle ouders / verzorgers de mogelijkheid om door middel van een ouder-activiteitenlijst kenbaar te maken aan welke activiteit zij hun medewerking willen verlenen. Voor enkele van deze activiteiten werkt onze OC samen met de OC van Basisschool Het Kompas.

 

Wie kan lid worden van de Oudercommissie? 

U kunt lid worden van de OC

a. als u ouder / verzorger bent van een kind dat Het Kompas bezoekt.

b. als u niet in dienst bent bij Stichting Codenz.

 

Hoe vaak komt de Oudercommissie bij elkaar? 

De OC komt één keer per maand op maandagavond bij elkaar (ongeveer 8 keer per jaar) voor een vergadering. Op de agenda staan de activiteiten van de school en de activiteiten van de komende periode, waarover afspraken worden gemaakt. De sluiting van de vergadering wordt bij toerbeurt door een van de OC-leden verzorgd, met een gedicht of een gebed. Al met al is het een uitdagende taak, die veel gezelligheid met zich meebrengt.

Meer informatie kunt u lezen in het huishoudelijk reglement. Hierin staan o.a. de doelen en de taken. Dit reglement is verkrijgbaar bij de voorzitter van de OC.
occh@codenz.nl     • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
    • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online