Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Chrsitiaan Huygens school

Helpt u mee talent te ontwikkelen?Namens de Christiaan Huygensschool Dronten willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. 

Onze unieke school voor kinderen met een hoog ontwikkelingspotentieel vraagt om uw steun.

 

Wat is een Christiaan Huygensschool?

Het Chistiaan Huygensconcept biedt onderwijs op maat aan leerlingen met een hoog ontwikkelingspotentieel van 4-12 jaar. Dit concept onderscheidt zich van andere concepten.
Wij richten ons niet op de gemiddelde leerling, maar op het kind als individu met unieke mogelijkheden, waardoor we talent tijdig herkennen, zodat het zich kan ontwikkelen in plaats van dat het wegvloeit of verloren gaat. 

 

Het bedrijfsleven geeft o.a. de volgende noodkreten af:

‘We verliezen de aansluiting met het buitenland’

‘Vanwege kennistekort moeten we naar het buitenland’

‘Geschoold personeel is de voorwaarde voor verdere groei’.

 

Daarom biedt de Christiaan Huygensschool Dronten een onderwijsaanbod waarin talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit talent koesteren en stimuleren we. Bij de Chistiaan Huygensschool voelen kinderen zich erkend, werken ze samen met ontwikkelingsgelijken en dit stimuleert hen tot verdere ontplooiing. Dit vertaalt zich voor u in toekomstige werknemers die zich bewust zijn van hun eigen capaciteiten en deze optimaal ontwikkeld hebben.

 

Waarom komt de Christiaan Huygensschool Dronten bij u?

Onze Christiaan Huygensschool kan zich optimaal ontwikkelen met uw steun, door mee te werken aan het verkleinen van de scheidslijn tussen het onderwijs en het bedrijfsleven en de samenwerking optimaliseren. Wat kunt u doen? Graag gaan we met u in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. U weet als geen ander wat er van goed opgeleid personeel verwacht wordt en wat er in de toekomst nodig is om personeel te vinden dat niet alleen goed opgeleid is, maar ook uitblinkt in hun vakgebied. Wij willen graag aansluiten op de arbeidsmarkt, zowel wat betreft korte termijndoelen zoals exposure en het linken van uw naam aan een innovatief concept, als uw lange termijndoelen zoals het stimuleren van talent om zich op uw vakgebied te oriënteren en de kenniseconomie te stimuleren.


En nu concreet … 

Onderstaande voorbeelden brengen u wellicht op een idee.


U komt een gastles bij ons verzorgen

U biedt stageplaatsen en stagebegeleiding

U sponsort ons met materialen en middelen

U verbindt uw bedrijfsnaam aan lesruimtes

Wij gaan samenwerken bij schoolprojecten

U wordt mentor van leerlingen

U sponsort onze vakleerkrachten (bridge, Engels, Spaans, filosofie, muziek, dans).

 

Interesse?

Is uw belangstelling gewekt om direct bij te dragen aan de ontwikkeling van deze jonge kinderen die onze toekomst zijn? Bel ons of stuur ons een e-mail, dan nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Hartelijke groeten,


Sabine Robertson

Locatiedirecteur Chistiaan Huygens afdeling van Het Kompas in Dronten

 

Kees van Garderen 

Directeur Het Kompas Dronten


T       0321 - 33 94 34

E       christiaanhuygens@codenz.nl

W      www.christiaanhuygensdronten.nl
    • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
    • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online