Vrijwillige ouderbijdrage

About us

Vrijwillige ouderbijdrage

Hoewel wij functioneren als een school, worden wij bekostigd als een afdeling. Om toch kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven, vragen wij via onze vriendenstichting een vrijwillige ouderbijdrage. Meer informatie is te vinden op svchf.nl

Deze bijdrage speelt geen rol in het al dan niet plaatsen van kinderen op onze school. Heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact op met onze vriendenstichting: penningmeester@svchf.nl