De bouwstenen

bouwstenen voor goed onderwijs aan kinderen met een hoog ontwikkelingspotentieel

About us
Klik op de bouwstenen om meer te lezen:

Deze kinderen hebben onderwijsbehoeften die voortkomen uit specifieke leereigenschappen, denkeigenschappen en sociaal-emotionele eigenschappen. 

Toch is de diversiteit van de doelgroep is groot. Door het in kaart brengen van de cognitieve-, sociaal-emotionele- en persoonlijkheidsaspecten van de kinderen wordt een beeld gevormd van de leerling. Het intelligentie onderzoek is, naast andere gegevens, een informatiebron om te beoordelen of het onderwijsaanbod past bij het kind.